Puls Życia - podręcznik z biologii - 3 Gimnazjum - Strona 70, 71

Zagrożenia gleb i ich ochrona

Zad. 1/70 str.
,,Na schemacie przedstawiono przekroje przez trzy rodzaje gleb. Przeanalizuj poniższe schematy i wykonaj polecenia."

a) Ponumeruj przedstawione schematy przekroju gleb zgodnie ze wzrostem stopnia żyzności. 2 3 1
b) Wyjaśnij, na czym polega związek między ilością próchnicy a żyznościa gleby.
Próchnicą żywią sie destruenci. Rozkładają ją do prostych związków (substancji), które są pobierane przez rośliny.

Zad. 2/70 str.
,,Połącz czynnik degradujący z wywołanym przez niego skutkiem ekologicznym."

kwaśne deszcze - pobieranie przez rośliny dużych ilości metali ciężkich
osuszanie - niski poziom wód gruntowych
monokultura - wyczerpanie określonego składnika mineralnego
nawozy sztuczne - zasolenie

Zad. 3/71 str.
,,Wyjaśnij, jak przedstawiona na fotografii działalność człowieka wpływa na środowisko przyrodnicze."

Wypalanie traw jest szkodliwe dla środowiska, gdyż zabija organizmy odpowiedzialne za procesy glebotwórcze

Zad. 4/71 str.
,,Korzystając z tekstu, wypisz 3 funkcje zadrzewień śródpolnych."

1. Wychwytują nadmiar nawozów.
2. Zmniejszają siłę wiatru.
3. Zmniejszają parowanie wody z pola uprawnego