Puls Życia - podręcznik z biologii - 2 Gimnazjum - Strona 5

Organizm człowieka jako funkcjonalna całość

Zad. 1/5 str
,,Wyjaśnij termin ,,fizjologia".".

Fizjologia zajmując się badanie czynności organizmu, dzięki którym może on funkcjonować.

Zad. 2/5 str
,,Dopisz w odpowiednich miejscach nazwy jednostek klasyfikacji biologicznej.".

gromada - ssaki
rząd - naczelne
rodzaj - człowiek
gatuenk - człowiek rozumny.

Zad. 3/5 str
,,Podkreśl cechy, które wyróżniają człowieka spośrod innych zwierząt."

pionowa postawa ciała, dobrze rozwinięty mózg, poruszanie się na dwóch kończynach, zdolność uczenia się, dwuboczna symetria ciała

Zad. 4/5 str
,,Do podanych funkcji dopisz nazwy układów, które współpracują przy ich pełnieniu."

a) kontrola i regulacja procesów zachodzących w organizmie
układ nerwowy i układ hormonalny
b) poruszanie się
układ szkieletowy i układ mięśniowy
c) wymiana tlenu i dwutlenku węgla między komórkami ciała a otoczeniem
układ oddechowy i układ krwionośny

Zad. 5/5 str
,,Uzupełnij zdanie."

Organizm prawidłowo funkcjonuje, kiedy wszystkie jego narządy i układy współpracują ze sobą. Mówimy wtedy, że utrzymukę on homeostazę, czyli stałe warunki środowiska wewnętrznego.