Puls Życia - podręcznik z biologii - 2 Gimnazjum - Strona 14, 15

Budowa i rola szkieletu osiowego

Zad 6/15 str.
,,Obok zdań zawierających prawdziwe informacje wpisz literę P, a obok zawierających fałszywe informacje - literę F."
P - W skład klatki piersiowej wchodzą: odcinek piersiowy kręgosłupa, mostek oraz żebra.
P - Wielkość klatki piersiowej może się zmieniać.
F - W skład klatki piersiowej wchodzą 22 żebra.
F - Żebra rzekome i wolne nie mają połączeń z mostkiem.
P - Żebra prawdziwe łączą się z mostkiem za pomocą chrząśtki.