Puls Życia - podręcznik z biologii - 2 Gimnazjum - Strona 12, 13

Aparat ruchu - budowa szkieletu

Zad. 5/13 str.
,,Napisz, z ilu kości długich zbudowana jest:"
a) kończyna górna - 30
b) kończyna dolna - 30