Puls Życia - podręcznik z biologii - 1 Gimnazjum - Strony 7, 8

Komórkowa budowa organizmów

Zad. 1/7 str
,,Obok zdań zawierających prawdziwe informacje wpisz literę P, a obok zawierających fałszywe informację - literę F."

P - Aby obejrzeć organizm pod mikroskopem, należy umieścić go na stoliku i przykryć szkiełkiem nakrywkowym.
P - Obiektyw służy do powiększania organizmów.
F - Oglądanie preparatu rozpoczyna się od nastawienia największego powiększenia.
P - Śruby makro - mikrometryczna slużą do regulowania ostrości obrazu.

Zad. 2/7 str
,,Ponumeruj fotografię zgodnie z kolejnością przygotowania preparatu mikroskopowego."

6 1
3 2
4 5

Zad. 4/8 str
,,Wyjaśnij pojęcie."

cytoplazma - półpłynna substancja wypełniejąca komórkę. Jest mieszaniną wody, cukrów oraz białek.

Zad. 5/8 str
,,Podane nazwy organelli komórkowych połącz z odpowiednimi funkcjami."

jądro komórkowe - Zawiera materiał genetyczny, który odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie komórki.
rybosom - Uczestniczy w procesie powstawania białek.
mitochondrium - Jest miejscem uwalniania energii niezbędnej do życia komórki.
wodniczka - Przechowuje niepotrzebne substancje oraz wodę i sole mineralnę.
błona komórkowa - Zabezpiecza wnętrze komórki przed nadmierną utratą wody i chroni przed niekorzystnymi wpływami środowiska.
chloroplast - Odgrywa ważną rolę w procesie fotosyntezy.

Zad. 6/9 str
,,Pokoloruj schemat komórki według podanej legendy. Określ rodzaj tej komórki."


Info: Na niebiesko (cytoplazama) należy pokolorować całe wnętrze komórki. Na brązowo (jądro) kolorujemy koło (okrąg) w samym centrum komórki. Na żółto (błona) molujemy pierścień, który otacza komórkę. ,,Fasolki" na pomarańczowo. ,,Siateczka" która otacza jądro komórkowe na fioletowo. Struktura w dolnym lewym rogu komórki na czerwono.
Komórka zwierzęca

Zad. 7/9 str
,,Podkreśl elementy, które występują w komórce bakterii."

otoczka śluzowa, ściana komórkowa, błona komórkowa, substancja jądrowa, cytoplazma, rybosom

Zad. 8/9 str
,,Obok zdań zawierających prawdziwe informacje wpisz literę P, a obok zawierających fałszywe informację - literę F."


F - Tylko komórki grzyba mają chloroplasty.
P - Wnętrze każdej żywej komórki wypełnia cytoplazma.
F - Komórki bakterii mają centralnie położone jądro.
P - Komórka zwierzęca nie posiada ściany komórkowej.
P - W niektórych komórkach grzybów znajduje się więcej niż jedno jądro komórkowe.