Puls Życia - podręcznik z biologii - 1 Gimnazjum - Strony 30, 31

Grzyby i porosty

Zad. 1/30 str.
,,Uzupełnij tabelę, wpisując we właściwe miejsca podane określenia."

Komórki grzya mające postać nici - strzępki
Plecha grzyba utworzona ze strzępek - grzybnia
Organ grzyba służacy do wytwarzania i rozsiewania zarodników. - owocnik
Komórka o wielu jądrach. - komórczak
Częśc owocnika, na której osadzony jest kapelusz - trzon

Zad. 2/30 str.
,,W podanych zdaniach skreśl błędne informacje."

Skreślamy: wielokomórkowe
nieorganiczne
samożywne
występuja
zarodniki

Zad. 4/31 str.
,,Podkreśl zdania zawierające prawdziwe informacje dotyczące mikoryzy."


Mikoryza to współistnienie grzyba z rosliną, z którego oba organizmy czerpią korzyści.
Grzyby oplatają korzenie roślin.

Zad. 5/31 str.
,,Wymień korzyści, jakie otrzymują z mikoryzy grzyby i rośliny."

grzyby - gotowe związki organiczne.
rośliny - grzyby chronia rośliny przed bakteriami oraz ułatwiają pobieranie soli mineralnych.

Zad. 6/31 str.
,,Rozpoznaj na ilustracjach i podpisz rodzaje plech porostów."

grzyby - gotowe związki organiczne.
listowata
krzaczkowata
skorupiasta