Puls Życia - podręcznik z biologii - 1 Gimnazjum - Strony 26, 27

Świat bakterii i wirusów

Zad. 2/26 str.
,,Uzupełnij tabelę, wpisując obok funkcji właściwy element budowy komórki bakterii."

ściana komórkowa
otoczka śluzowa
cytoplazma
materiał genetyczny
rzęska

Zad. 3/26 str.
,,Wymień cztery środowiska życia bakterii"

bakterie brodawkowe (symbioza)
gleba
lądowe
układ pokarmowy

Zad. 4/27 str.
,,Uzupełnij zdania."

energii
beztlenowa
tlenu
serów, kefirów i jogurtów
cudzożywne
energie
chemosyntezy lub fotosyntezy

Zad. 5/27 str.
,,Uzupełnij tabelę."

a)przewód pokarmowy zwierząt roślinożernych:
- rozkładają celulozę
- produkują witaminy
b) jelita człowieka:
- produkują witaminy
- tworzą odpowiednie warunki do trawienia
c) brodawki korzeniowe roślin strączkowych:
- biorą udział w obiegu azotu

Zad. 6/27 str.
,,Uzupełnij tabelę."

3 - Materiał genetyczny i białkowe otoczki wirusa są powielane w setkach kopii.
2 - Wirus wprowadza do wnętrza komórki swój materiał genetyczny.

1 - Wirus przyczepia się do komórki żywiciela.
4 - Wydostając się z komórki, wirusy powodują jej śmierć i infekują następne komórki.