Puls Życia - podręcznik z biologii - 1 Gimnazjum - Strony 18, 19

Sposoby rozmnażania się organizmów

Zad. 1/20 str.
,,Napisz, jaki jest cel rozmnażania."

Celem rozmnażania jest dalsze przetrwanie gatunku.

Zad. 2/20 str.
,,Podane zdania zamaluj odpowiednimi kolorami."

Na żółto:
,,Osobniki potomne mają wszystkie cechy organizmu, z którego powstały."
,,Osobnikami potomne powstają z komórek lub fragmentów ciała jednego organizmu."
Na zielono:
,,W rozmnażaniu uczestniczą zazwyczaj dwa osobniki"
,,Osobniki potomne mają cechy, które są kombinacją cech każdego z rodziców"
,,W procesie tym biorą udział gamety"

Zad. 3/20 str.
,,Uzupełnij tabelę"

pączkowanie
fragmentacja
zarodnikowe
podział komórki

Zad. 4/20 str.
,,Wyjaśnij różnicę między zwierzętami jajorodnymi, jajożyworodnymi a żyworodnymi."

Zwierzęta żyworodne rozwijają sięw ciele matki, jajożyworodne rozwijają się w jajku w ciele matki, a jajorodne rozwijaja się w jajku poza ciałem matki.

Zad. 5/21 str.
,,Terminy dotyczące rozmnażania płciowego połącz z właściwymi wyjaśnieniami."


gonady - narządy, w których wytwarzane są komórki rozrodcze.
zapłodnienie wewnętrzne - połączenie gamet w drogach rodnych samicy.
zapłodnienie - połączenie plemnika z komórką jajową.
rozdzielnopłciowość - występowanie u jednego gatunku płci męskiej i żeńskiej.
obojniactwo - zdolność do wytwarzania przez jednego osobnika gamet męskich i żeńskich.
zapłodnienie zewnętrzne - połączenie się gamet poza organizmem.
dymorfizm płciowy - różnica w wyglądzie płci męskiej i żeńskiej.