Puls Życia - podręcznik z biologii - 1 Gimnazjum - Strony 18, 19

Sposoby oddychania organizmów

Zad. 1/18 str.
,,Określ cel oddychania."

Celem oddychania jest wytworzenie energii potrzebnej do życia.

Zad. 2/18 str.
,,Uzupełnij schemat przedstawiający reakcję oddychania wewnątrzkomórkowego."


C + B -------> A + D + E

Zad. 3/18 str.
,,Obok zdań zawierających prawdziwe informacje wpisz literę P, a obok zawierających fałszywe informację literę F"

F - Wszystkie organizmy oddychają tlenowo.
F - Wszystkie organizmy pobierają tlen z wody.
P - Niektóre organizmy oddychają beztlenowo.
P - Oddychanie beztlenowe nosi nazwę fermentacji.
F - Oddychanie beztlenowe dostarcza organizmom więcej energii niż tlenowe.
F - Jednym z sposobów oddychania jest fotosynteza.
F - U roślin nie zachodzi oddychanie tlenowe

Zad. 4/18 str.
,,Podane określenia zamaluj odpowiednimi kolorami."

na żółto malujemy:
,,zachodzi w mitochondriach"
,,do tego procesu potrzebna jest glukoza i tlen"
,,produktem tego procesu jest dwutlenek węgla i woda"

na zielono malujemy:
,,zachodzi tylko w dzień"
,,do tego procesu potrzebna jest woda i dwutlenek węgla"
,,zachodzi w chloroplastach"
,,do tego procesu niezbędne jest światło"
,,produktem tego procesu jest glukoza i tlen"

Zad. 5/19 str.
,,Narysuj w uproszczeniu mitochodrium. Wskaż i podpisz błonę wewnętrzną. Wyjaśnij, do czego służą jej liczne pofałdowania."

Silnie pofałdowana błona zwiększa powierzchnie na której wytwarzana jest energia.

Zad. 6/19 str.
,,Rozwiąż logogryf i wyjaśnij znaczenie otrzymanego hasła."

1. fotosynteza
2. tlen
3. chloroplast
4. mitochondriu
5. dwutlenek
6. energia
7. światło
8. woda
9. oddychanie
10. więcej
11. glukoza
Hasło: fermentacja to proces beztlenowego rozkładu cukru.