Puls Życia - podręcznik z biologii - 1 Gimnazjum - Strony 14, 15, 16, 17

Sposoby odżywiania się organizmów

Zad. 1/15 str.
,,Wyjaśnij różnicę między organizmami autotroficznymi a heterotroficznymi."

Organizmy autotroficzny są to takie organizmy, które samemu wytwarzają sobie pokarm z kolei organizmy heterotroficzny to takie, które spożywają gotowe związki organiczne.

Zad. 2/15 str.
,,Narysuj w uproszczeniu chloroplast. Wskaż i podpisz grana. Wyjaśnij, do czego służą."

Grana to stosy spłaszczonych, przylegających do siebie pęcherzyków, zawierających chlorofil.

Zad. 3/16 str.
,,Uzupełnij tabele, wpisując w odpowiednie miejsca podane określenia. Niektóre elementy należy wykorzystać kilka razy."

Proces Fotosynteza Chemosynteza
związki wykorzystywane w procesie dwutlenek węgla i woda tlen
źródło energii światło utlenianie związków nieorganicznych
związki powstające w procesie związki organiczne związki organiczne
przykładowe organizmy rośliny i niektóre protisty protisty i bakterie

Zad. 4/16 str.
,,Podane grupy organizmów zamaluj odpowiednimi kolorami."

na żółto należy pokolorować:
wszystkożercy, saprobionty, mięsożercy, roślinożercy, pasożyty

na zielono należy pokolorować:
organizmy przeprowadzające proces fotosyntezy, organizmy przeprowadzające procest chemosyntezy.

Zad. 5/16 str.
,,Zielonym kolorem zamaluj nazwy zwierząt roślinożernych, żółtym - mięsożernych, a niebieskim - wszystkożernych."

Na zielona: zebra
Na żółto: gepard, jaszczurka
na niebiesko: wróbel, dzik, niedźwiedź

Zad. 6/17 str.
,,Obok zdań zawierających prawdziwe informacje wpisz literę P, a obok zawierających fałszywe informację literę F."

P - Celem chemosyntezy jest produkcja związków organicznych.
F - Organizmy, które przeprowadzają proces fotosyntezy są cudzożywne.
F - Do procesu chemosyntezy potrzebne jest światło.
P - Fotosynteza zachodzi tylko przy udziale światła.
P - Do zajścia procesu chemosyntezy potrzebne są związki organiczne.
F - Organizmy przeprowadzają proces chemosyntezy nazywamy cudzożywnymi.

Zad. 7/17 str.
,,Pod fotografiami organizmów wpisz nazwy pasożytów, do których należą."

tasiemiec uzbrojony - wewnętrzny
wesz ludzka - zewnętrzny
motylica wątrobowa - wewnętrzny

Zad. 8/17 str.
,,Uzupełnij tabelę. Do sposobów pobierania pokarmów dopisz po jednym przykładzie organizmu, który odżywia się w opisany sposób."

Info: Prosimy wpisać do tabelki kolejno:
bakterie
dzik
pieczarka
jemioła
tasiemiec