Puls Życia - podręcznik z biologii - 1 Gimnazjum - Strony 10, 11

Systematyczny podział organizmów

Zad. 1/10 str.
,,Uzupełnij schemat, wpisując nazwy pięciu królestw organizmów."

Świat organizmów żywych= królestwo grzybów + królestwo zwierząt + królestwo roślin + królestwo bakterii + królestwo protistów.

Zad. 2/10 str.
,,Podaj cztery kryteria, według których dokonano podziału organizmów na pięć królestw."- ilość komórek budujących dany organizm
- obecność (lub brak) chloroplastu
- sposóbu odżywiania
- środowiska, w którym żyją

Zad. 3/10 str.
,,Uzupełnij tabele, wpisując podane jednostki klasyfikacji biologicznej."

Jednostka klasyfykacji Przykład
królestwo zwierzęta
typ strunowce
gromada ssaki
rząd zajęczaki
rodzina zającowate
rodzaj zając
gatunek zając szarak


Jednostka klasyfykacji Przykład
królestwo rośliny
gromada rośliny telomowe
klasy dwuliścienne
rząd strączkowce
rodzina motylkowate
rodzaj koniczyna
gatunek koniczyna


Zad. 4/10 str.
,,Wyjaśnij, dlaczego w publikacjach naukowcy podaje się nazwy gatunkowe w języku łacińskim."

Stosowanie łacińskich nazw umożliwia tworzenie międzynarodowych publikacji poprzez ujednolicenie nazewnictwa.

Zad. 5/11 str.
,,Do królestwa zwierząt należą zarówno zwierzęta posiadające kręgosłup, jak i tak zwane bezkręgowce. Liczbę wszystkich gatunków kręgowców szacuje się obecnie na około 45 tysięcy. Na podstawie wykresu obrazującego liczbę gatunków w poszczególnych gromadach kręgówców wykonaj następujące polecenia."

a) Uszereguj gromady kręgowców od najbardziej do najmniej licznej.
1. ryby
2. ptaki
3. gady
4. ssaki
5. płazy
b) Zaznacz krzyżykiem prawidłowe zakończenie zdania.
Ryby stanowią:
prawie połowę wszystkich gatunków kręgowców.